• Truca'ns! 938 054 111 - Whatsapp 636 988 514
Carretera amb límit de velocitat 90 km/h
Carretera amb límit de velocitat 90 km/h

El Consell de Ministres va aprovar el 28 de desembre la modificació de l’article 48 del Reglament General de Circulació referit als límits de velocitat en les carreteres convencionals. Aquesta modificació té com a principal objectiu reduir la sinistralitat viària. I complir l’objectiu establert en l’estratègia de Seguretat Viària 2011-2020 de baixar de 37 la taxa de morts en accident de trànsit per milió d’habitants. En 2017 la taxa va ser de 39.

A que es deu aquesta mesura?

S’ha decidit posar el focus d’atenció en aquest tipus de vies a causa de les seves altes taxes de sinistralitat. 7 de cada 10 accidents amb víctimes tenen lloc en aquest tipus de vies, a les quals cada any mor un miler de persones. Per aquest motiu s’ha reduït la velocitat en les carreteres convencionals, establint-la en 90 km/h. Una altra dada a considerar és que la velocitat inadequada és la causa concurrent en el 20% dels accidents de trànsit.

Aquesta modificació suposa la desaparició dels diferents límits de velocitat genèrics establerts. Aquests eren 90 o 100 km/h per a turismes i motocicletes. I depenien de si la via disposava o no de metre i mig de voral practicable. Ara hi ha una limitació general de 90 km/h. La modificació d’aquest límit de velocitat afectarà uns 10.000 km de vies.

Ens acosta a l’estàndard Europeu

Amb aquesta mesura, Espanya es suma als Estats de la Unió Europea que han reduït els limitis de velocitat en vies sense separació física de sentits. La tendència majoritària és limitar a 90 km/h, encara que en alguns països les limitacions han arribat a 80 km/h.

La modificació de l’article suposa una reducció de la diferència de velocitat entre vehicles de transport de viatgers i mercaderies respecte dels turismes. Això és important, ja que segons diferents estudis, els vehicles que circulen a velocitats dispars de la mitjana de la via, com poden ser els camions en relació a turismes i motocicletes, són més susceptibles de provocar un accident. Amb una probabilitat 6 vegades major que si aquests vehicles circulessin a la mitjana de la resta de vehicles. A més, velocitats de circulació més homogènies afavoreixen la fluïdesa del trànsit.

Els països de la Unió Europea amb menors taxes de morts per milió d’habitants en accident de trànsit tenen un diferencial de límit de velocitat entre vehicles lleugers i pesats, en carreteres convencionals, que oscil·la entre 0 i 10 km/h.

Amb aquest canvi normatiu s’uniformitza la velocitat dels camions en carreteres a 80 km/h. Límit que és comú en la gran majoria dels països de la Unió Europea.

En el cas dels autobusos, la limitació genèrica de velocitat és de 90 km/h. Això es deu a la baixa sinistralitat continuada d’aquest tipus de vehicles. Que a Espanya té una ràtio de morts un 40% menor respecte la ràtio total de la UE. Encara així, l’article 48 estableix una nova excepció a aquells autobusos que no tenen cinturó de seguretat. Aquests no podran circular a més de 80 km/h.

Aquestes mesures estan enfocades a millorar la seguretat a les carreteres. Un altre factor important en la seguretat és l’estat del vehicle. A Odenauto ens assegurarem que el teu vehicle estigui a les millors condicions possibles.

Font: DGT